V předvečer 45. výročí

neděle 4. srpen 2013 00:09

Podpořte autentický památník okupace

 

Šel jsem zas jednou na Václavák. Blížil jsem se parčíkem nad Muzeem a u schodiště na rampu jsem si poprvé povšiml cedulky na jeho úpatí, jež hlásá, že zde padl v boji za vlast dne 5.5. 1945 Josef Mikeš. Vystoupal jsem vzhůru a rozhlédl jsem se pak z rampy po Václaváku. Když jsem se ohlédl za sebe, zaregistroval jsem průčelí plné plomb, jakýchsi inkrustací, zejména na dřících sloupů. Fasáda muzea musela být pěkným řešetem. Vzpomněl jsem si, jak mě otec krátce po sovětské okupaci v roce 1968, když už se nestřílelo, vzal na Václavské náměstí a já si fotoaparátem Pionýr vyfotil rozstřílené muzeum. Kvůli té vzpomínce jsem si nyní opět udělal snímek, kvalitou srovnatelný, protože mobilem. Ty plomby, připomínající práci dentisty, měly zaretušovat díry po projektilech ze samopalů. Komunisté se v rámci normalizace snažili zahladit stopy po útočné vojenské akci, kterou nazvali bratrskou pomocí. Dokud vše překrývala fasádní barva, nebyly zahozené díry po střelbě rusky mluvících vojáků vidět. Čas fasádní barvu setřel, anebo vysprávky z jiných důvodů vystoupily, takže stopy okupace, ty díry vyspravované jak rozežraný chrup těmi nejlevnějšími amalgamy, jsou už delší dobu vidět.

Obávám se, že v rámci nadcházejících oprav Národního muzea a v rámci bezděčně pokračující normalizace budou stopy střelby zase zakryty. Nutno poznamenat, že dnešní materiály a postupy vykazují daleko větší kvalitu než ty z dob socialismu, tak jako se zlepšily i zubařské technologie. Bude se tedy dál a líp zapomínat. Postavilo se již pár památníků obětem komunistické totality, leč nemáme, kromě těchto pomníčků nevinných a bezbranných spoluobčanů, jež Sověti zavraždili, úhlavní památník na sovětskou okupaci jako takovou. Navrhuji, aby byl alespoň jeden z těch rozstřílených sloupů s viditelnými vysprávkami po střelbě zachován. Sloup Národního muzea s neuměle retušovanými stopami po kulkách by mohl hrát roli autentického památníku - jak okupace, tak následné normalizace. Koneckonců muzeum bylo též svého druhu obětí.  Rozstřílené muzeum se stalo symbolem pokoření našeho státu Sověty i místními kolaboranty.Na to, že k tomu došlo a že se taková věc může zase někdy přihodit, nebudeme-li dost obezřetní, bychom neměli zapomínat. (Jistě ne náhodou se právě před budovou Nár. muzea zapálil Jan Palach.)

Navrhuji, aby byla na Národním muzeu, nejlépe v blízkosti neopraveného sloupu či části fasády, umístěna cedulka, provedením podobná té Mikešově (viz výše), hlásající zhruba toto:

BUDOVU NÁRODNÍHO MUZEA ROZSTŘÍLELI V SRPNU 1968 BĚHEM OKUPACE ČESKOSLOVENSKA        VOJÁCI RUSKÉHO IMPÉRIA ZVANÉHO TEHDY SOVĚTSKÝ SVAZ.

Petr Pazdera Payne

Petr Pazdera Payne

Petr Pazdera Payne

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora